ПАРТНЬОРСКИ КАСИ В СЪРБИЯ


RIA

Предлагани услуги:

  • Парични преводи
    от Сърбия към България

Тарифа:

  • Парични преводи
    от България към Сърбия

Тарифа:

Сърбия

RIA - Офиси за получаване на пари в брой в чужбина

 

Преводи от България до: Парите се получават в брой в офисите на: Валута сума при изпращане от България: Видове валута при получаване: Ограничения при получаване:
Serbia KBM Banka Eur /левова равностойност/ USD / Eur 2999 USD / 2600 EUR

 

 

Повече информация за локациите за получаване в чужбина могат да бъдат намерени тук:
www.riamoneytransfer.com/ria-locator

 

 

v